Podporujeme neziskové projekty

Každý mesiac 1 web zdarma
O projekte

Základom každej neziskovej organizácie, či občianskeho združenia je moderná webová stránka. V rámci našej ponuky poskytujeme web zdarma pre akúkoľvek neziskovku / charitu.

Kto môže požiadať o web zdarma?
- Detské domovy
- Fondy a nadácie
- Služby a zariadenia pre zdravotne postihnutých
- Neziskové organizácie
Čo získate?
- Hosting od WebSupport.sk (webový priestor)
- EU Doména od WebSupport.sk (www.nazov-neziskovky.eu)
- Moderný dizajn
- Vlastné e-mailové adresy
- Prvotné vloženie textov, fotiek, videí,..
- Založenie Facebook stránky
Podmienky
- nepodporujeme herné portály a fóra
- vyhradzujeme si právo na zamietnutie žiadosti o Web Zdarma
- nepodporujeme projekty, ktoré sú ešte len "na papieri"